עגלת קניות
0

פורט צר

מטען חורג
מטען חורג
מטען חורג
מטען חורג
מטען חורג
מטען חורג
פה אפשר להקליד טקסט לבדיקה >

פורט צר רגיל

השער הימי באותה העת למרכז הארץ היה דרך נמל יפו ההיסטורי והקמת הנמל בעיר העברית הראשונה היווה צורך כבר בשנת 1914 עת קבע בהחלטתו בועד השכונה שבמסגרת כל תכניות הפיתוח המיועדות לעיר העברית הראשונה יוקם נמל בתל אביב. תחילת התכנון, במזח שיועד לפריקת סחורות שבנייתו תוכננה ברחוב אלנבי.

פורט צר קל

במאי 1936, התקבל האישור ומיד החלו בבניית מזח עץ משום הרצון לקבוע עובדות בשטח וזאת משום שחששו שהבריטים יתחרטו ויחזרו בהם מהסכמתם. המזח הוקם במקום שנקרא עד היום יריד המזרח משום שהיה קרוב לשפך הירקון והחוף באותו המקום היה נרחב. הספינה הראשונה שפרקה סחורה באמצעות מזח העץ הייתה הספינה "צ'טוורטי" שהפליגה תחת דגל יוגוסלבי שנשאה מטען 1,000 טון מלט. פריקת מטען המלט נעשה דרך מזח העץ שבסמוך אליו בנו צריף שייועד למשרד מכס. ספינה זו חזרה לחוף תל אביב מנמל יפו ועליה תלו דגלים חגיגיים. על החוף, צפה נרגש המון נרגש שניצב בשפת הים, על גגות הבתים.

פורט צר דקיק | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

פורט קל | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

פורט רגיל | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

פורט בינוני | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

פורט כבד | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

פורט שחור | אלמנטים מרכזיים בעברית

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { ( [ $ ^ ₪ ! ? / * + = ; ״ ] ) }

Tracking Number
Tracking Number
Tracking Number
Tracking Number
Tracking Number
Tracking Number
None of these plans came to fruition despite approvals from the British Mandate authorities. The turning point came during the events of 1936-1937.

Port light

Designed to accommodate growing trade demands, the port facilitated the import and export of goods, becoming an essential economic hub for the region. Its strategic location along the Mediterranean coastline enhanced accessibility for international shipping routes, fostering commerce and industrial growth in Tel Aviv. Over the years, advancements in transportation and changes in maritime operations led to the port's evolution and eventual decline in its original function. However, its historical significance as the city's primary port remains embedded in Tel Aviv's narrative, contributing to its identity and serving as a foundation for its transformation into a vibrant recreational and cultural hub in contemporary times.

Port black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Port bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Port medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Port regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Port light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Port extra light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

רישיון דסקטופ

הסבר על רישיונות ושימוש

₪ 2,090 ILS

פורט משפחה

₪ 410 ILS

פורט דקיק

₪ 410 ILS

פורט קל

₪ 410 ILS

פורט רגיל

₪ 410 ILS

פורט בינוני

₪ 410 ILS

פורט כבד

₪ 410 ILS

פורט שחור

פורט משפחה

פורט צר דקיק ווב

פורט צר דקיק אפליקציה

פורט צר קל אפליקציה

פורט צר רגיל אפליקציה

פורט צר בינוני אפליקציה

פורט צר כבד אפליקציה

פורט צר שחור אפליקציה

פורט צר קל ווב

פורט צר רגיל ווב

פורט צר בינוני ווב

פורט צר כבד ווב

פורט צר שחור ווב

פורט דקיק אפליקציה

פורט קל אפליקציה

פורט רגיל אפליקציה

פורט בינוני אפליקציה

פורט כבד אפליקציה

פורט שחור אפליקציה

פורט דקיק ווב

פורט קל ווב

פורט רגיל ווב

פורט בינוני ווב

פורט כבד ווב

פורט שחור ווב

פורט צר דקיק

פורט צר קל

פורט צר רגיל

פורט צר בינוני

פורט צר כבד

פורט צר שחור

פורט דקיק

פורט קל

פורט רגיל

פורט בינוני

פורט כבד

פורט שחור

₪ 2,090 ILS

₪ 615 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 1,230 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

המחיר כולל מע״מ

רישיון ווב

הסבר על רישיונות ושימוש

פורט צר דקיק ווב

פורט צר קל ווב

פורט צר רגיל ווב

פורט צר בינוני ווב

פורט צר כבד ווב

פורט צר שחור ווב

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 1,230 ILS

המחיר כולל מע״מ

רישיון אפליקציה

הסבר על רישיונות ושימוש

פורט צר דקיק אפליקציה

פורט צר קל אפליקציה

פורט צר רגיל אפליקציה

פורט צר בינוני אפליקציה

פורט צר כבד אפליקציה

פורט צר שחור אפליקציה

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

המחיר כולל מע״מ

הסבר על רשיונות ושימוש

כל הזכויות על הפונטים, עיצוב האתר והאלמנטים
המרכיבים אותו שמורים לליאור ליבנה.
כל שימוש בהם ללא אישור בכתב מבעלי האתר אסור בהחלט.
2024 All rights reserved ® to Lior Livne

₪ 2,090 ILS

פורט משפחה

₪ 410 ILS

פורט דקיק

₪ 410 ILS

פורט קל

₪ 410 ILS

פורט רגיל

₪ 410 ILS

פורט בינוני

₪ 410 ILS

פורט כבד

₪ 410 ILS

פורט שחור

פורט דקיק ווב

פורט קל ווב

פורט רגיל ווב

פורט בינוני ווב

פורט כבד ווב

פורט שחור ווב

₪ 2,090 ILS

₪ 615 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 1,230 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 1,240 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 615 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 410 ILS

₪ 615 ILS

פורט דקיק ווב

₪ 615 ILS

פורט קל ווב

₪ 615 ILS

פורט רגיל ווב

₪ 615 ILS

פורט בינוני ווב

₪ 615 ILS

פורט כבד ווב

₪ 615 ILS

פורט שחור ווב

₪ 1,240 ILS

פורט דקיק אפליקציה

₪ 1,240 ILS

פורט קל אפליקציה

₪ 1,240 ILS

פורט רגיל אפליקציה

₪ 1,240 ILS

פורט בינוני אפליקציה

₪ 1,240 ILS

פורט כבד אפליקציה

₪ 1,240 ILS

פורט שחור אפליקציה